Yè Ak Jodi A - Poem by Hebert Logerie

Li evidan, yè ak jodi a
Se de jou diferan
Bagay yo chanje chak jou
Men, kantite reyon soley la
Pa chanje
Nan apeprè menm ranje.

Yè se te yon gwo jou
Jodi a se yon jou diferan
Moun deplase tankou zegwi nan yon revèy
Bagay yo chanje chak jou
Menm aganman ki kache anba yon wòch
Okenn moun pa ka rete menm jan
Sinon, nou tap vin pi fou
Nou ka akize, nou ka jwen fòt
Tan ap kontinye kouri tankou yon tren
Tankou yon bal ke yon vakabon tire.

Poems by Hebert Logerie

next poem »Yesterday And Today
« prev poemThe Ungrateful Lover

Add Comment