BìNh Minh Thung LũNg Lebanon NgàY ĐầU Thu - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Hôm nay, chính thức vào Thu

Đồng kia đã gặt, bắp trơ gốc già.

Gốc già lẫn với đất nâu

Lũng đồi thoai thoải trải xa dặm dài.

Xa xa, dẫy núi mầu lam

Bình minh mới dậy, nắng vàng chiếu ngang.

Sương đêm trắng phủ mơ màng

Sương che lũng thấp chập chùng dặm xa.

Từ sườn núi thấp Gretna

Sương đêm đã biến thành mây đầu ngày.

Trời xanh vài khóm mây bay

Đôi chim giang cánh lượn quanh chân đồi.

Một đàn bò sữa nằm chơi

Thiên-nga một cặp thảnh thơi trong hồ.

Nhà thương nằm ở lưng đồi

Từ đây tôi đứng ngắm trời Leb’non.

9/23/2015

Poems by NHIEN NGUYEN MD

next poem »BìNh Minh Trên ĐồNg BắP Già

Add Comment