Về Nhà Từ Baltimore - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Đường về đại lộ Tám Ba

Xe cao tốc độ, càng mau về nhà

Hilton bỏ lại đằng sau

Chỉ hai tiếng nữa tới nhà Annville.

Xe lăn tốc độ nhanh đều

Đường xe rộng rãi, nhắm về bắc phương

Xe êm, thả dốc, leo đồi

Xa xa, rặng núi trắng mờ hơi mưa.

Sông Harrisburg rộng, dài

Bên bờ, thành phố trải dài lầu cao.

Gần nhà, một nửa giờ sau

Đồng xanh cỏ mới, trải xa dặm dài.

Đi xa chỉ có hai ngày

Vợ tôi đã nhớ Địa-đàng Annville.

12/9/15

Add Comment