Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Năm nay, trời ấm lâu hơn

Chỉ hai tuần nữa là xong năm rồi.

Vườn rau, cải vẫn còn tươi

Sân nhà, chim đậu, nhởn nhơ mèo nằm.

Cỏ sân lá vẫn còn xanh

Hồ Koi thác chảy, cá ăn lơ là.

Nền trời phơn phớt mầu xanh

Đuôi cong, sóc nhẩy, đuổi nhau trên cành.

Bây giờ giữa tháng mười hai

Cây vườn trụi lá, hàng rào thông xanh.

12/17/15

Poems by NHIEN NGUYEN MD

next poem »Năm MèO Vui Ở VớI Nhau
« prev poemVề Nhà Từ Baltimore

Add Comment