Năm MèO Vui Ở VớI Nhau - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Năm con mèo dỡn với nhau

Cùng nhau, chúng chạy quanh sân sau nhà.

Một con mèo đuổi con kia
,
Một con trốn nấp, bất thần tấn công.

Một con chạy dọc bờ hồ

Chạy lâu rồi lại ngồi chờ bạn chơi.

Nghỉ chơi, nằm cạnh hồ bơi

Mèo nằm tắm nắng vui chơi một mình.

Bây giờ nắng mới bình minh

Mèo nằm duỗi cẳng, nghiêng nghiêng vai đầu

Con thì mắt mở mơ màng

Con thì bận rộn liếm tay, rửa đầu.

Con ru giấc ngủ đầu ngày

Con thì thả mộng mây ngàn bay xa.

Đêm ngày vui ở với nhau

Năm con mèo vẫn còn là mèo con.

11/6/2015

Add Comment