NhữNg Lá MùA Thu CuốI CùNg - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Giữa thu, lá đã rụng đầy

Hôm nay gió thổi, lá càng rụng mau.

Lá vàng nối gót lá nâu

Lá to, lá nhỏ, lao chao giữa trời.

Khuyển-mộc, lá rụng hết rồi

Lá Phong nửa rụng, nửa còn treo cây.

Cây này gốc mấy vòng tay

Cây to, tàn rộng, sân vàng lá Phong.

Lê tầu hết lá, cành trơ

Lá vàng rụng xuống ôm hờ lá nâu.

Cây Dâu lá bỏng giập bầm

Lá còn cố níu thêm ngày chia ly.

Cây Thông lá tốt xanh rì

Lá nâu đã rụng, cây thì trẻ ra.

Trời xanh, không ngỗng bay ngang

Họa mi đi vắng, một đàn qụa kêu.

11/6/2015

Poems by NHIEN NGUYEN MD

next poem »NgàY Mai Là Lễ GiáNg-Sinh
« prev poemMèO NàO HạNh PhúC NhiềU Hơn

Add Comment