Đêm Nay Thiên ChúA GiáNg TrầN - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Đêm nay, dự lễ nhà thờ

Nhà thờ đông lắm, bao người tới đây.

Lễ này, lễ Chúa sinh ra

Hăm lăm tháng chạp, hai ngàn năm nay.

Hướng về thành phố Bethl'hem

Chuồng bò máng cỏ, không chăn không giường.

Nệm thì một chút cỏ khô

Máy sưởi thì chỉ mấy bò nằm quanh

Lại thêm một đám cừu, lừa

Mùa này lạnh lẽo, đêm dài mùa đông.

Trời khuya, giường đất trải rơm

Nhà trọ hết chỗ, ngủ nơi chuồng bò.

Mái thưa, tường trống, gió lò

Phì phò hơi thở, lũ bò nghỉ ngơi.

Thật là muôn sự bất ngờ

Bơ vơ đất khách, không người thân quen.

Đường xa, cát bụi lem nhem

Hành trang chỉ đủ mang trên lưng lừa.

Thế mà Chúa chọn nơi đây

Bethl'hem làng tổ, chỗ này khai tên.

Đang khi làng xóm ngủ yên

Bỗng dưng ca hát thần tiên nhạc trời.

Nhạc này vang chín tầng trời

Hào quang tỏa rộng, Chúa Trời sinh ra.

Mục đồng đón nhận tin lành

Ba chân, bốn cẳng, rủ nhau tới thờ.

Làm sao tưởng tượng trí người

Chúa Con nằm đó vải thô bọc Người.

Nhưng mà đã được báo rồi

Thiên thần ca hát, mục đồng kính tin.

Đường xa vạn dặm đi tìm

Sao trời dẫn lối nên tìm ra ngay

Ba vua vội xuống lạc đà

Người cùng với thú vui cao tới trời.

Quà mang, mộng báo bởi trời

Ba vua phủ phục, dâng lời tung hô.

Chúa Con nằm cuốn vải thô

Con xin dâng Chúa lửa lòng con đây.

Vinh danh Chúa chín tầng mây

Bình an dưới thế người nào thiện tâm.

Trời ơi, sao khổ thế này

Công ơn cứu chuộc bắt đầu từ đây.

Con dâng lên Chúa lòng này

Chút quà nho nhỏ, Thơ này tung hô.

12/24/2014

Poems by NHIEN NGUYEN MD

next poem »QụA Kêu Vang TiếNg Tin MừNg
« prev poemNgàY Mai Là Lễ GiáNg-Sinh

Add Comment