ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ -2 (Tumaku Bhetiba Pare -2/ Odia Poem) - Poem by Subhas Chandra Chakra

ଏବେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ

ଆଗ ପରି ନାହିଁ ଜ୍ବାଳା, ନୀଳ ଅବଶୋଷ

ସବୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା

ସପନ ରେ ଆଗ ପରି ଭରିଗଲା

ତୁମ ସ୍ବର, ଯାଦୁକରୀ ମହକ, ପରଶ ।।ମୋ ଭିତରେ ତମେ ଏବେ

ଭରିଗଲ କୋଣେ ଅନୁ କୋଣେ

ଜୀବନର ସାରା ରାସ୍ତା, ସୀମା ସରହଦ,

ଏବେ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଅବୁଝା ଅବୋଧ

ଜଳୁନାହିଁ ମନ ଏବେ, କାମନାରେ, ବାସନାରେ

ଝୁରୁନାହିଁ ନୀଳ ବେଦନାରେ, ହଜୁନାହିଁ ନିଦ ।।

Add Comment