ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ -9 (Tumaku Bhetiba Pare -9 / Odia Poem) - Poem by Subhas Chandra Chakra

ଆଉ ଏବେ

ଲାଗୁନାହିଁ ଜମା

ତମେ ମୋ'ଠୁ

ଦୂରେଇ ଯାଇଛ....


ମୋ ଆଖିର ପହଞ୍ଚ ସୀମା ର

ଆର ପାଖେ

ଉଭେଇ ଯାଇଛ।।ବରଂ ତୁମ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଏବେ

ଆଗଠାରୁ ଆହୁରି ସୁଷ୍ପଷ୍ଟ,

ମୋ ଆୟୁଷ,

ଅବଶ ବୟସ

ବାକିତକ, ରାସ୍ତା ଅବଶିଷ୍ଟ ।।ସବୁଆଡେ ତୁମ ଛବି ଦିଶେ

ଜୀବନର ନଭ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ...

ସବୁଆଡୁ ତୁମ ବାସ୍ନା ଆସେ

ମହକାଇ ମୋ ସଂଧ୍ୟା ସକାଳ ।।ଦିନ ଏବେ ତୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ

ହୁଏ, ତୁମ ମୁହଁ ଦିଶିଗଲେ -

ରାତି ଏବେ ତୁମ ଠାରେ

ଶେଷ ହୋଇଯାଏ,

ସପନରୁ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ।।ଜୀବନର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ

ଏବେ ତୁମ ରୂପ, ସ୍ମୃତି ଛୁଆଁ...

ବାକିତକ ପରମାୟୁ ମୋ'ର

ମୋ ଅୟୁତ ସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆ ।।।

Add Comment