TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Chỉ năm ngày nữa trăng rằm

Tôi nằm bơi ngửa ngắm hàng thông xanh.

Vi vu ngọn gió lay cành

Trời xanh phơn phớt, một đàn ngỗng bay.

Ve kêu, tiếng vẫn van nài

Một con chim nhỏ vội vàng bay qua.

Vầng trăng lấp ló ngọn cây

Cành cây cố níu, ôm trăng đêm này.

Đêm nay ai sẽ nhìn trăng

Trăng vui, trăng khóc, trăng say, trăng cười?

Hai người bơi lội ngược xuôi

Trăng tròn in bóng, nước hồ sóng trôi.

Thương ai, thương cả hồ bơi

Tình tôi như nước ôm người bơi chung.

NHIEN NGUYEN MD

9/13/2016

Poems by NHIEN NGUYEN MD

next poem »Five Cats Chase And Watch Tennis Balls
« prev poemA Summer Evening Swim

Add Comment