ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ -15 (Tumaku Bhetiba Pare -15 /Odia Poem) - Poem by Subhas Chandra Chakra

ଆଜି ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ

ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ,

ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା ଦୁନିଆଁ -

ସତେ ଅବା

ପବନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ!ମୋ ଛାତି ର ଆକାଶରେ

ଛାଇଗଲା

ହତାଶା ର କଳା କଳା ମେଘ,

ମାଡ଼ିଗଲା

ମିଠା ମିଠା ସପନର କ୍ଷେତ ପରେ

ବିରହ ର ଜୁଆର ଲୁଣିଆ ।।

Add Comment