Foggy Day (Mlhavý Den) - Poem by Laurie Van der Hart

Foggy, misty day
The sun has hidden itself
Cold has descended
The sound of children has disappeared
Birdsong is gone
Swirling mist is everywhere
There is no-one about
The valley is quiet

Mysterious day
There's nobody here but me alone
In the misty forest
On the muddy pathways
Just me and my panting breath
Looking for something
I don't know what
In the quiet valley

What do you want from me?
What are you doing to me?
Why are you torturing me?
O cruel, heartless valley
Why do I love you?
You beautiful ice queen
You exquisite Quiet Valley


Mlhavý, mlžný den
Slunce se skrývá
Zima sestoupila
Zvuk dětí zmizel
Ptači zpěv se zastavil


Vířící mlha je všude
Nikde nikdo
Údolí je tiché
Tajemný den
Nikdo tady není, jen já sama
Ve vlhkém lese
Na blátivých cestach
Jen já a můj dech lapal po dechu
Hledám něco
Nevím, co
V tichém údolí


Co ode mne chceš?
Co mi to děláš?
Proč mučiš mne?
O kruté, bezcitné údolí
Proč tě miluji?
Proč jsem přitahována k tobě?
Proč nemohu zůstat vzdálená od tebe?
Ty krásná, ledová královno
Ty pěkné, Tiché Údolí

Poems by Laurie Van der Hart

next poem »Luisa, The. Mystery Girl
« prev poemMy Bottom Shelf

Add Comment