Gamitin Ang Mouse Sa Pagbuo Ng Oda - Poem by Bernard F. Asuncion

Gamitin ang mouse sa pagbuo ng oda,
Pindutin siya sa kaliwa o kanan;
Pailawin ang kaniyang mata;
Paikutin ang gulong sa likod ng tiyan.

Pindutin siya sa kaliwa o kanan,
Ingatan ang buntot na payat;
Paikutin ang gulong sa likod ng tiyan,
Panatilihing makinis ang balat.

Ingatan ang buntot na payat,
Palakarin siya sa mouse pad;
Panatilihing makinis ang balat,
Matapos gamitin ay iligpit kaagad.

Palakarin siya sa mouse pad,
I-highlight ang nais i-delete;
Matapos gamitin ay iligpit kaagad,
Pakinabangan siya kahit maliit.

I-highlight ang nais i-delete,
Pailawin ang kaniyang mata;
Pakinabangan siya kahit maliit;
Gamitin ang mouse sa pagbuo ng oda.

Poems by Bernard F. Asuncion

next poem »Suck Up A Chocolate Shake
« prev poemWarmed By The Flowers

Add Comment