Ang Dakilang Adhika - Poem by Hime Hiroda

Mahigit tatlong siglo ng dusa, dugo at luha
Tiniis nila para sa 'sang dakilang adhika
Para sa hinaharap, bayani'y nagpaalipin
Kahimanawari'y kalayaa'y sa 'tin masalin
Kahit pa sila'y silain ng mga puting uwak
Para sa 'ting bandila, kanilang dugo'y dumanak

Asul na ang langit at ang ilog ay 'di na pula
Ngunit si Inay, tayo pa rin ang inaalala;
Ang umasa ang Pinoy sa dayuha'y 'sang patibong!
Sila'y manlulupig na pakunwari'y tumutulong
Hahayaan bang maghari ang pang-aalipusta?
'Di kaya'y sa mga bayani'y ito'y pangdurusta?

Poems by Hime Hiroda

next poem »Just Around The River Bend
« prev poemBoku No Ai

Add Comment