Drapo Ayisyin - Poem by Hebert Logerie

Se pa koulè twal ki fè drapo sa sèlman
Drapo pa nou an te fèt ak swè e san
Li te fèt nan sakrifis, nan batay
Nan krase kò, nan gro batay
Pou lonè, pou dinite, pou respè
Pou santiman, pou libète e pou la pè
Se yon ban nèg brav, ki te rasanble
Se te Tousin, Desalin, Petyon, Anri Kristòf,
Neg vanyan, neg brav, neg kite tòf
Ki te monte yon konbit, ki te kampe
Pou defan doa nou, pou nou ka gin yon ti kote
Yon peyi ke nou te ka rele pa nou
Pou okin moun paka choute nou
Dèyo kwè yon ti toutous, lè yon move tafia rasis
Pase nan tèt kalbas tèt ravèt po lanvè, lè doub sis
Inbesilite rasis ap neye nan tèt zòt, nan zo bwa tèt yo
Yon moun ki rasis gin pwoblem, se yon yoyo
Ki pedi fisèl, se yon kap ki pèdi fil
Kap chèchè xkiz ka madan Mango Fil
Nou fèt pou nou bat lestomak nou
Nou fèt pou nou defan drapo nou
Si li vini pou nou mouri pou li
Nap mouri pou li, nap mouri
Pou bèl fanm sila, kap flote nan sièl la ak gro van
E ki ap joue ak ti van pou defan
Valè nou, fiète nou, e respè nou
Drapo nou reprezante nou, se nou
Se imaj nou, se kè nou kap bat toutan
Se imaj gran paran nou kite vanyan
Kite brav, ki pat pè mouche lanmor
Kite pou nou, pou pitit nou
Drapo nou se yon gro sinbol
Fok nou defan drapo si la ak vi nou
Se yon gro eritaj ke zansèt nou yo kite pou nou
Pou zòt, pou moun ka respecte nou
Pou nou ka bat troa foa lestomak nou
Pou tout lòt peyi konnin ke nou se moun tou.

Poems by Hebert Logerie

next poem »Read, Read Everything Under The Sun
« prev poemUn Poema En Mi Corazón

Add Comment