Balika Bodhu - Poem by Prince Mahmud

Nisshobde hete zacchi ami sei kobe theke,
ghumonto rat, concol dewyer khela ar
megh matir ovisar; periye esechi sob.
janina kokhon shes hobe ei
pothojatra.
Tarpor hoyto ekdin gudholi logne,
kono ek boner pakhi
valobasi kothati shonabe nivrrite
samne ese darabe shawpner nayika, balika bodhu.

Poems by Prince Mahmud

next poem »Durer Mamus(Bengali)
« prev poemVabchi Ami

Add Comment