Night Life - Poem by RIC S. BASTASA

ang kahayag duna diay tinagoang mga bulok sa kagabhion
mga pula nga nagkurogkurog
mga berde nga nagpahipi
mga asul nga nagbarog
mga bulawan nga nagilak aron unta imong kaibgan

nanglihok ang kahayag sa tunga sa kangitngit sa kagabhion
miduyog ang kusog kaayo nga banda,
ang trumpeta, ang mga de-kuryenteng gitara
ang mga kalayo nga nanayaw
ang mga anino nga naglumpat-lumpat sa kalami
sa panghitabo dinhing dapita
dunay mikirig
lain ang mikaringking
dunay mikariling
dunay nagsabot nga magkita sa usa ka lawak
diin silang duha lamang
ang maglumpongug ug magpyong-pyang

dunay nagpiyong sa kasakit kay gibiyaan
ug ang uban naglantaw nga walay gibuhat
gawas lamang sa pag-uyog
ugpagpahapla sa ilang abaga
paglabyog sa ilang mga tiil og dayon og tikang
sa pagbiya kay dili ganahang moapil
sa pagtuyok sa kalibotan

Poems by RIC S. BASTASA

next poem »Kontento
« prev poemAlas Kwatro Sa Kaadlawon

Add Comment

Related Poems about life

1Get A Life, Poem by Amy
2Disturbed By Life, Poem by Britni
3The Spirit Giveth Life, Poem by Eliza Lee Follen
4Life, Poem by Jack the Ripper
5Story Of My Life, Poem by Jess
6Life Beneath The Surface, Poem by Joanne
7Teenage Life, Poem by katie
8It's A Way Of Life, Poem by lola
9The Truth About Life, Poem by Martin
10Life, Poem by Meghan
11Life Is But A Sinking Feeling..., Poem by Meghan
12Life The Teacher, Poem by Micron
13Life Hope And Dreams, Poem by Micron
14Music Of Life, Poem by Micron
15What Really Matters In Life, Poem by Micron