J N Bach Poems

Best Poem of J N Bach

Til Kingos Sange-Coor
Denne Bog er mjn, og Hører mig til
Troß nogen tør andet sige
Men jeg kand sige med ret og skiel
Jeg haver ei seet dens lige
Gud Glæde dig Kingo, i lif og død
For deylig psalmer og Sange
Du blifue i himlen en Sanger Sød
Det ynsker ieg tusinde gange.
Read the full of Til Kingos Sange-Coor
Tre Ting Jeg Høyt Berømmer
Tre Ting Jeg Høyt berømmer
Og ælsker inderlig
I Hvad og Andre dømmer
Det dog behager mig.

Først om Mand er oprunden
Af Erlig Folk og Slegt
Og gode Christen funden
Men ey af anden Sect.

Saa og at mand kand nyde
Et ærlig ægteskab
Som kand eens Hierte fryde
Indtil hanß d . . .
Read the full of Tre Ting Jeg Høyt Berømmer