Best Poem of Obed dela Cruz

Do You Still Remember In Cavite?
(a poem to commemorate the day of Philippine Independence)

Do you still remember in Cavite
When our banner was waved in liberty?
Our people was united in their will
To end the oppression of tyranny.

I can still hear the loud freedom cry
As our brave men raised their fists in the air
Ready to . . .
Read the full of Do You Still Remember In Cavite?
Maging Tapat Sa Pilipinas
Minsan ang ating mga kaibigan,
Ay napupuno ng kasamaan.
Minsan ang mabait na tao
Ay ang nagiging dahilan ng gulo.

Tayong mga Pilipino
Ay dapat hi mahilo
Sa mga pangyayari
Sa bansa natin.

Maging tapat sa Pilipinas.
Huwag kang kakalas.
Kailangan ka ng bansa mo.
Halina’t t . . .
Read the full of Maging Tapat Sa Pilipinas