Best Poem of W H F Abrahamson

Norma Morum, Efter Tidernes Leilighed
Min Søn, om Du vil i Verden frem,
Saa buk;
Og tie til Tingen, Du finder slem,
Og buk.
Viid, Du est fattig, thi maa Du bukke,
Og skiønt Du vel kan i Løndom sukke,
Saa tie, buk atter,
Hold Munden, buk atter,
Og tie!

Naar Stormand møder Dig paa Din Vei,
Saa buk,
Og siger han . . .
Read the full of Norma Morum, Efter Tidernes Leilighed
En Tungsindig Melankolisk Mand
:|: En tungsindig :|: melankolisk Mand,
som sig aldrig fryder,
for hans Blod ei flyder,
:|: han den Stakkel :|: han maa drikke Vand!

:|: Hvo som træller :|: uden egen Skyld,
og sig alle Dage
maa med Arbeid plage
:|: ham bør styrkes :|: lad ham drikke Øl!

:|: Naar Soldaten :|: st . . .
Read the full of En Tungsindig Melankolisk Mand