Cecilio Apostol Poems

Best Poem of Cecilio Apostol

Kay Rizal Tula ni
Bayaning walang kamatayan, kadakilaang maalamat
Sumungaw ka mula sa bangin ng libingan
na kinahihimbingan mo sa maluwalhating pangarap!
Halika! Ang pag-ibig naming pinapagliyab ng inyong alaala,
mula sa madilim na walang wakas ay tumatawag sa iyo
upang putungan ng mga bulaklak ang iyong gunita.

Matulog . . .
Read the full of Kay Rizal Tula ni
Al Heroe Nacional
Weep not in the mystery of the tomb,
over the Spaniards’ momentary triumph,
for if a bullet your cranium destroye
your idea, in turn, an empire destroyed. . . .
Read the full of Al Heroe Nacional