Xianah Park Poems

Best Poem of Xianah Park

Uni Na Naman Ako (An Bulan)
Naga.
Uni na naman ako nasa byahe
pauli pa sana ako pakatapos kan klase
nakasakay digdi sa bus na piot
madiklom ang banggí asin malipot-lipot

Ayos man an sakuyang pwesto
OK an tukawan buda aircon feel ko
Naka-on an TV sa inutan
mga tawo payt an ngarakngakan
Ako nagsa-soundtrip labot ko . . .
Read the full of Uni Na Naman Ako (An Bulan)
Uran Sa Laog Kan Bus
Makatulala....

Dipisilon...

Mamundo on...

Makauyam...


Arog kan pagmati pag nakapasá ka ki mamahalon na porselana;
dai ka nakasimbag sa exam; zero ka
nawáran ka ki cellphone pati kwartang pambayad sa tuition;
tigbayáan ka kan padaba mo

Kagat-kuko. Kagat-labi.
. . .
Read the full of Uran Sa Laog Kan Bus