QAZI SAMAR IQBAL Poems

QAZI SAMAR IQBAL Poems

1Ghazal

Best Poem of QAZI SAMAR IQBAL

Ghazal
'Alim be zuhad khana kharab hai
Zamane walo.n par wo azaab hai

Mera zahir hii mera baatin hai
Mera wajood ik khuli kitab hai

Tu banda-e-raza ba qaza to bun
Uski rahmat to be hisaab hai

Mana lega ruthe hue khuda ko
Sajde me banda chasm-e-puraab hai

Imaan nakhuda ka hai . . .
Read the full of Ghazal