Best Poem of cris sison

Maraming Salamat
Lubos akong nagagalak
sa inyong mga komento
na aking natatanggap
dahil sa inyong mga papuri't ganyak
puso'y natutuwang lalo
kaya ako'y nagpapasalamat
nang buong ganap
Salamat, salamat
di ko man maipakita
sa inyo ang kaligayahan
na natamo at naramdaman
dahil sa inyong pagpapahalaga
Read the full of Maraming Salamat
Akala Ko
Akala ko'y di mabubura
ang aking nadarama
dahil ikaw ang sinisinta
at aking sinasamba
ng buong kaluluwa

pero ako'y nagkamali
simula ng ika'y nag-iba
ako ngayo'y inaalipusta
binalewala sa harap ng iba
ako tuloy nagmunghang tanga

sa ginawa mo sa akin
ako'y natuto na rin
Read the full of Akala Ko