Best Poem of Bernard F. Asuncion

Toward The Top
R-ight after the night is gone
O-r the early morning break;
M-ist makes its way out
W-ith no chance of shroud to take.
E-vening shadows disappear,
L-ightness shines so well;
L-ife ahead is promising to be bright as future can tell.

R-ight before your sight,
E-yes of you are sparkling;
Read the full of Toward The Top
Gamitin Ang Mouse Sa Pagbuo Ng Oda
Gamitin ang mouse sa pagbuo ng oda,
Pindutin siya sa kaliwa o kanan;
Pailawin ang kaniyang mata;
Paikutin ang gulong sa likod ng tiyan.

Pindutin siya sa kaliwa o kanan,
Ingatan ang buntot na payat;
Paikutin ang gulong sa likod ng tiyan,
Panatilihing makinis ang balat.

Ingatan ang . . .
Read the full of Gamitin Ang Mouse Sa Pagbuo Ng Oda