NHIEN NGUYEN MD Poems

NHIEN NGUYEN MD Poems

1A Boat And The Ocean - Translation Poem Of Xuân QuỳNh
2A Cat Also Knows How To Swim
3A Hiccups Love Story
4A Home Visit Of A Friend - Translation Of A Vietnamesepoem Of NguyễN KhuyếN
5A Homeless Woman In A Big City
6A Long River - Translated Poem Of Huy CậN
7A Lullaby - Translation Poem Of TrầN Dạ Từ
8A Spring Afternoon Visit Of Friends
9A Spring Day - Translation Poem Of Anh Thơ
10A Spring Night - Translation Poem Of Anh Thơ
11A Squirrel's Lenten Appeal To A Cat
12A Summer Evening - Translation Poem Of Anh Thơ: ChiềU Hè
13A Summer Evening Swim
14A Woman Cried Unceasingly On Finding Her Father Dead.
15An Aged Love - Translation Poem Of Phan Khôi
16An Ancient Calligrapher - Translated Poem Of Vũ ĐìNh Liên
17An Ancient River Pier - Translation Poem Of Anh Thơ: BếN Đò NgàY Xưa
18An Autumn Song - Translation Poem Of Đinh HùNg's: BàI HáT MùA Thu
19An Evening - Translation Poem Of Hồ DzếNh
20Ăn Ngon Nhưng VẫN Giữ Eo
21An Open Market - Translation Poem Of Hồ Xuân Hương
22An Open Market Gathering - Translation Poem Of Anh Thơ: HọP Chợ
23Anniversay Day - To Kim Mai
24Annville Paradise Being Terrorized By Two Big Dogs
25Annville Paradise April Snow Wonderland
26Annville Paradise BốN CháU Nghỉ Hè 2016
27Annville Paradise Chủ NhậT PhụC Sinh
28Annville Paradise For Kittens
29Annville Paradise Pool Where Kim Mai Swims
30Annville Paradise Summer Vacation For Grand Kids 2016
31Annville Paradise TháNg Tư, Thứ SáU, MườI Lăm
32Annville Paradise, Cat Fairyland
33April Fifth Thanksgiving
34Are They Carps Or Kois (Senryu)
35Ashes And Noel One Early Sunday Morning
36Ashes And Noel Play Wrestling
37Ashes And Noel Showed Their Love And Support
38Ashes Asks For Food By Her Posture
39Asking The Moon - Translation Poem Of TrầN Tế Xương
40Autumn Angling - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
41Autumn Horse-Neck Driveway
42Autumn Imbibing - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
43Autumn Landscape - Translation Poem Of Hồ Xuân Hương
44Autumn Musing - Translation Poem Of NguyễN KhuyếN
45Autumn Sunrise Over Chapman Neighborhood
46Baby Mustard Greens Make Delicious Sizzling Rice Cakes
47Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
48BãO TuyếT Jonas
49Begging For Life From The Womb Of A Pregnant Mother On An Abortion Table
50BìNh Minh Sau BãO TuyếT Jonas

Best Poem of NHIEN NGUYEN MD

Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
Năm nay, trời ấm lâu hơn

Chỉ hai tuần nữa là xong năm rồi.

Vườn rau, cải vẫn còn tươi

Sân nhà, chim đậu, nhởn nhơ mèo nằm.

Cỏ sân lá vẫn còn xanh

Hồ Koi thác chảy, cá ăn lơ là.

Nền trời phơn phớt mầu xanh

Đuôi cong, sóc nhẩy, đuổi nhau trên cành.

Bây giờ giữa tháng mười hai
< . . .
Read the full of Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung
Chỉ năm ngày nữa trăng rằm

Tôi nằm bơi ngửa ngắm hàng thông xanh.

Vi vu ngọn gió lay cành

Trời xanh phơn phớt, một đàn ngỗng bay.

Ve kêu, tiếng vẫn van nài

Một con chim nhỏ vội vàng bay qua.

Vầng trăng lấp ló ngọn cây

Cành cây cố níu, ôm trăng đêm này.

Đêm nay ai sẽ nhìn trăng . . .
Read the full of TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung