NHIEN NGUYEN MD Poems

NHIEN NGUYEN MD Poems

1A Boat And The Ocean - Translation Poem Of Xuân QuỳNh
2A Cat Also Knows How To Swim
3A Hiccups Love Story
4A Home Visit Of A Friend - Translation Of A Vietnamesepoem Of NguyễN KhuyếN
5A Homeless Woman In A Big City
6A Long River - Translated Poem Of Huy CậN
7A Lullaby - Translation Poem Of TrầN Dạ Từ
8A Spring Day - Translation Poem Of Anh Thơ
9A Spring Night - Translation Poem Of Anh Thơ
10A Squirrel's Lenten Appeal To A Cat
11A Summer Evening - Translation Poem Of Anh Thơ: ChiềU Hè
12A Summer Evening Swim
13A Woman Cried Unceasingly On Finding Her Father Dead.
14An Aged Love - Translation Poem Of Phan Khôi
15An Ancient Calligrapher - Translated Poem Of Vũ ĐìNh Liên
16An Ancient River Pier - Translation Poem Of Anh Thơ: BếN Đò NgàY Xưa
17An Autumn Song - Translation Poem Of Đinh HùNg's: BàI HáT MùA Thu
18An Evening - Translation Poem Of Hồ DzếNh
19Ăn Ngon Nhưng VẫN Giữ Eo
20An Open Market - Translation Poem Of Hồ Xuân Hương
21An Open Market Gathering - Translation Poem Of Anh Thơ: HọP Chợ
22Anniversay Day - To Kim Mai
23Annville Paradise Being Terrorized By Two Big Dogs
24Annville Paradise April Snow Wonderland
25Annville Paradise BốN CháU Nghỉ Hè 2016
26Annville Paradise Chủ NhậT PhụC Sinh
27Annville Paradise For Kittens
28Annville Paradise Pool Where Kim Mai Swims
29Annville Paradise Summer Vacation For Grand Kids 2016
30Annville Paradise TháNg Tư, Thứ SáU, MườI Lăm
31Annville Paradise, Cat Fairyland
32April Fifth Thanksgiving
33Ashes And Noel One Early Sunday Morning
34Ashes And Noel Play Wrestling
35Ashes And Noel Showed Their Love And Support
36Ashes Asks For Food By Her Posture
37Asking The Moon - Translation Poem Of TrầN Tế Xương
38Autumn Angling - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
39Autumn Horse-Neck Driveway
40Autumn Imbibing - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
41Autumn Landscape - Translation Poem Of Hồ Xuân Hương
42Autumn Musing - Translation Poem Of NguyễN KhuyếN
43Autumn Sunrise Over Chapman Neighborhood
44Baby Mustard Greens Make Delicious Sizzling Rice Cakes
45Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
46BãO TuyếT Jonas
47Begging For Life From The Womb Of A Pregnant Mother On An Abortion Table
48BìNh Minh Sau BãO TuyếT Jonas
49BìNh Minh Thung LũNg Lebanon NgàY ĐầU Thu
50BìNh Minh Trên Cây Mulberry

Best Poem of NHIEN NGUYEN MD

Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
Năm nay, trời ấm lâu hơn

Chỉ hai tuần nữa là xong năm rồi.

Vườn rau, cải vẫn còn tươi

Sân nhà, chim đậu, nhởn nhơ mèo nằm.

Cỏ sân lá vẫn còn xanh

Hồ Koi thác chảy, cá ăn lơ là.

Nền trời phơn phớt mầu xanh

Đuôi cong, sóc nhẩy, đuổi nhau trên cành.

Bây giờ giữa tháng mười hai
< . . .
Read the full of Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung
Chỉ năm ngày nữa trăng rằm

Tôi nằm bơi ngửa ngắm hàng thông xanh.

Vi vu ngọn gió lay cành

Trời xanh phơn phớt, một đàn ngỗng bay.

Ve kêu, tiếng vẫn van nài

Một con chim nhỏ vội vàng bay qua.

Vầng trăng lấp ló ngọn cây

Cành cây cố níu, ôm trăng đêm này.

Đêm nay ai sẽ nhìn trăng . . .
Read the full of TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung