Best Poem of C B Shrestha

सबै कुरा अखण्ड राख्न
कुनै एक क्षेत्रमा
म त्यस क्षेत्रको अनुपस्थिती हु
यो सधै त्यही मामला हो
म जहाँ भएता पनि
सधै हराइरहेको छु

जब म हिड्छु
हावालाई छुट्टाउछु
अनि सधै हावा सर्न थल्छ
त्यो रिक्त ठाउँ ओगट्न
जहाँ मेरो शरीर रहेकोथ्यो

हामी सबैको स्थानान्तरणमा
केही कारण छ
र म कदम चाल्छु
सबै कुरा अखण्ड राख्न

This is a translation of the poem Keeping Things Whole by Mark Strand

. . .
Read the full of सबै कुरा अखण्ड राख्न
Self Loving
I neither have heart,
nor the wrost feelings.
actually, I don't want it to follow.
I don't wanna listen,
never say anything,
Oh! just leave me hollow.

Yeah! I want nothing more,
Please! I wanna live by myself,
don't wanna anything to hear.
Cause i hurted myself many time,
The . . .
Read the full of Self Loving